SPŠ - Zprávy výchovné poradkyně - Adaptační kurz pro 1. ročníky

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Teambuildingový pobyt pro žáky 1. ročníku 2017/18

Termín: středa 20. 9. – pátek 22. 9. 2017
Doprava: zájezdový autobus – dopravu hradí škola
Místo pobytu:  penzion Pod Vlekem, Janov nad Nisou, Jizerské Hory
Stravování: plná penze, celodenní pitný režim
 

 

Důležité termíny:

Ø  Předběžné informace o pobytu dostali žáci již v červnu na první informační schůzce tříd.

Ø  4. 9. 2017 žáci obdrží přihlášky, formuláře pro Posudek o zdravotní způsobilosti žáka a bezinfekčnost.

Ø  Do 7. 9. 2017 prosíme odevzdat vyplněné přihlášky třídnímu učiteli.

Ø  Do 7. 9. 2017 je potřeba provést platbu 1 500,- Kč na běžný účet školy č. 2001770006/6000. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu.

Ø  Do 15. 9. 2017 odevzdat třídnímu učiteli Posudek o zdravotní způsobilosti žáka vyplněný od lékaře.

Ø  U autobusu před odjezdem odevzdat vyplněnou bezinfekčnost.

Časy a místa srazu a návratu jsou na přihlášce, kde jsou uvedeny též další podrobnosti včetně doporučeného seznamu věcí s sebou.

Přihlášky a podrobné informace žáci obdrží po nástupu do školy 4. 9. 2017.

 
CZ