VOŠ

Vyšší odborná škola

Přihláška ke studiu ke stažení (formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Přihláška na VOŠ.pdf (37 kB)

Aktuální informace:

1. kolo příjímacího řízení se koná v pátek 15. 6. 2018 od 9.00 hodin. Přihlášky posílejte do konce května.

Počet otevíraných studijních skupin 1. ročníku: 1 (40 studentů)

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii.
K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.
Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení k nahlédnutí zde.
Uchazeč může být také přijat do 2. ročníku. Podmínkou přijetí je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.
Okruhy pro přijímací zkoušku k nahlédnutí zde.
Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

 
CZ