Virtuální prohlídka

Den otevřených dveří

Aktuální rozvrhy

Přihlášení k Bakaláři a SmartClass+

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Termíny:

14. 11. 2017, 8. 1. 2018, 30. 1. 2018

Program:

  • zahájení v 16,30 hodin v učebnách – základní informace o škole, o možnostech studia, o přijímacím řízení
  • prohlídka školy, vybraných odborných a počítačových učeben

Bližší informace pro studenty VOŠ: Ing. O. Roušová
Bližší informace pro studenty SPŠ – denní a dálková forma: RNDr. M. Marešová
Dotazy e-mailem zodpoví: marie.maresova@skolakrizik.cz

 
CZ