Virtuální prohlídka

Den otevřených dveří

Aktuální rozvrhy

Partneři

Magistrát hlavního města Prahy
Pražská energetika
čeps, a.s.
Autodesk
SoliCAD, s.r.o. - oficiální distributor progeCAD v České a Slovenské Republice
Europass
CVUT Praha
Vávra - osvětlení
European action on drugs
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Masarykův ústav vyšších studií
Zelená škola
Fakultní škola FEL CVUT Praha
projekt DZS
Erasmus Plus

Vítejte

„Odvahu! Odvahu do života. Nic víc! Co dovedou jiní, dovedete vy také…“
František Křižík

Škola se zapojila do pilotního projektu OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, proto pro zájemce pořádáme ve druhém pololetí intenzivní přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka – více přípravné kurzy.

Absolventi školy získávají certifikát z vyhlášky č. 50/78 Sb. zároveň s úspěšným zakončením studia. Studenti VOŠ ve 3. ročníku získávají certifikát o absolvování odborného kurzu Elektronické zabezpečení budov.
V souvislosti se vstupem do Evropské unie nabízí naše škola studentům možnost získání Europassu - Dodatku k osvědčení. Více informací k certifikátům zde.

Střední škola je zaměřena na elektrotechniku a také na informatiku. Vyšší odborná škola navazuje na znalosti maturantů ze všech typů středních škol a specializuje se na silnoproudou elektrotechniku.

Škola byla založena v roce 1945 a v roce 1975 při příležitosti oslav 30. výročí byl vydán první almanach. Tradice vydávání almanachů je udržována až do dnešní doby a mnozí absolventi almanachy považují za cennou součást svých sbírek. K dostání v tištěné podobě jsou na sekretariátu školy almanachy z roku 2000 a z roku 2005. Elektronickou verzi je možno stáhnout zde

Dne 13.2.2014 byl naší škole na pět let propůjčen (po splnění všech kritérií) titul „Fakultní škola FEL ČVUT“. Na budovu naší školy Na Příkopě 16 bylo umístěno označení Fakultní škola FEL ČVUT.

Aktuality

0223

Jarní prázdniny

od 23.2 do 1.3.2015

0204

Přípravné kurzy z českého jazyka

15.00 - zahájení přípravných kurzů z českého jazyka

0204

NONSTOP plavba a navigace

přednáška o plavbě oceány kolem světa na plachetnici (satelitní komunikace, přenos dat) - pro 3. ročník 11,15-13,30 v aule

0203

Den otevřených dveří

od 16,30 hodin v budově Na Příkopě

0202

Přípravné kurzy z matematiky

15,00 - zahájení přípravných kurzů matematiky

0129

Elektrotechnická olympiáda

pro 3. ročník pod patronátem FEL ČVUT 8,00-10,00

0128

Típni to II

program pro 2.ročník

0127

Típni to I

program pro 1.ročník

archiv novinek

Fotogalerie

Videogalerie

CZ